Vizyonumuz

Mediator

Arabuluculuk hizmetlerinin kurumsal bir çatı altında ve donanımlı bir ekip ile yapılmasının sağlanması,

İhtilafların çözümü için arabulucuya başvuruların çoğalmasının sağlanması,

Kazan kazan yönteminin doğal sonucu olarak da toplumsal barışa katkı sağlanması,

Alternatif çözüm yolu olarak Arabuluculuğun yaygınlaştırılması sonucu,  mahkemelerin iş yükünün azalmasına katkıda bulunmak,

Arabuluculuk hizmetlerinin kurumsal bir çatı altında ve donanımlı bir ekip ile yapılmasının sağlanması,

Toplumda, Alternatif çözüm yolu olarak Arabuluculuğa olan güvenin sağlanması.